ראשי > תקנון מבצע 20 גלים OPI + מנורת לד

תקנון מבצע 20 גלים OPI + מנורת לד

תקנון מבצע 20 גלים OPI + מנורת לד

 1. כללי: "רשת נייל סטודיו", ( להלן "נייל סטודיו" ) יוצאת במבצע 20 ג'לים OPI + מנורת לד של OPI (להלן "המבצע") במסגרתו יהיה זכאי כל לקוח הרוכש בפועל בקנייה אחת בתקופת המבצע 20 ג'לים של OPI מסניף של נייל סטודיו, לקבל במהלך תקופת המבצע בלבד – מנורת לד חדשה של OPI מדגם GL-901-EU במחיר מיוחד של 300 ₪ כולל מע"מ.
 2. תקופת המבצע: לרוכשים את הג'לים של OPI החל מיום 01/08/2016 ועד ליום 31/08/2016 בכפוף לכל זכות המוקנית לנייל סטודיו להאריך את תקופת המבצע, או לקצרו, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. המבצע:
  1. בגין כל רכישה של 20 ג'לים של OPI בקנייה אחת במהלך תקופת המבצע, יהיה זכאי הלקוח לקבל מנורת לד חדשה של OPI מדגם GL-901-EU בכפוף לתשלום של 300 ₪ (במקום מחיר רגיל של 2211 כולל מע"מ. כל לקוח מוגבל לרכישה של 40 ג'לים ו-2 מנורות במסגרת המבצע, במצטבר (קרי – סה"כ קניות במסגרת המבצע, גם אם בקניות נפרדות).
  2. כדי לקבל אחריות למנורה – נדרש מהלקוח לשלם סכום חד פעמי של 300 ₪ (כולל מע"מ) אשר יעניק אחריות של שנתיים למנורה בכפוף לתנאי האחריות המפורטים בתעודת האחריות.
  3. למען הסר כל ספק ללקוח מותר לכלול בתוך 20 הג'לים שנרכשים מקסימום יחידה אחת של בייסקוט, ויחידה אחת של טופקוט.
  4. הזכאות במסגרת המבצע כפופה למלאי הג'לים והמנורות המיועדים למבצע זה, והעומד על 4000 ג'לים ו-200 מנורות.
  5. הלקוח אינו זכאי להחזר ו/או להחליף מוצרים שנרכשו או ניתנו במסגרת מבצע זה.
  6. הלקוח לא יהיה זכאי בשום מקרה להמיר את המוצרים או מי מזכויותיו על פי התקנון ו/או מכוח המבצע ו/או בשווה כסף.
  7. רישומי נייל סטודיו ונהליה יהיו ראייה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא למבצע זה.
  8. לקוח שביטל את העסקה בגינה היה זכאי למנורת לד במחיר מיוחד, כאמור בתקנון, יחויב כתנאי לביטול העסקה על ידו, להחזיר את המנורה שנמסרה לו, ובלבד שהמוצר לא נפתח על ידו כלל!!! ככל שהמנורה נפתחה על ידי לקוח ו/או ככל שלא ישיב הלקוח את המנורה כאמור לעיל יחויב הלקוח לשלם את מלוא מחיר המנורה בסך 2211 ש"ח!!
  9. אין כפל מבצעים והנחות.
 • מסמך זה נכתב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים באופן שווה

ט.ל.ח

מוצרי OPI
EzFlow